seijal

kvinna – känslor – tankar

Kvinnan är familjens fosttrare/lärare

00:04
När du undervisar en man undervisar du en person, men när du undervisar en kvinna undervisar du en hel familj. (kinesisk ordspråk)

Av naturliga skäl är det ju kvinnan som tar mest hand om små barnen i familjer. Biologiskt, mamma bär barnet inom sig, mamma föder barnet, mamma har mjölk till barnet, mamma handlar mat, mamma lagar mat, mamma hämtar från dagis, mm. Undervisning av kvinnor t.ex i fattiga länder, skulle ge barnen bättre start i världen. Undervisa mannen, men inte kvinnan, då får d små barnen ytterst lite modern undervisning hemma.
Kvinnan tar ju hand om familjen, barnen i många håll i världen. Därför borde man ge undervisning, skola mammorna, så att d i sin tur kan ge undervisning till sina barn
Det är alltså dåraktigt att lämna kvinnan utan undervisning. Kvinnor utan undervisning, lämnar även d små barnen utan undervisning. Pojkar kan sedan sättas i skolan, men flickor kanske har få möjligheter att gå i skolan just på grund av att d är flickor.

Annonser

27 maj, 2011 - Posted by | KänslaKVINNA, KänslaPOSITIV, Känslor |

Sorry, the comment form is closed at this time.