seijal

kvinna – känslor – tankar

Var positiv

13:54
Lyft ansiktet mot solen ­ då ser du inte skuggorna. (ordspråk)

Skuggorna kan liknas med negativa tankar. Solen är ljuset, i våra tankar, det positiva. Rikta dina tankar mer och mer åt det positiva, positiva tankar, då blir skuggorna, d negativa och destruktiva tankarna mindre och mindre i dig.
Det är alltså du själv som avgör hur du mår. Det är lätt att bekyllä andra för att man mår dåligt. Självklart är att händelserna i ens liv påverkar en. Men trors det, det är du själv som bestämmer, hur du reagerar.

Annonser

9 augusti, 2011 - Posted by | KänslaPOSITIV, Känslor |

Sorry, the comment form is closed at this time.