seijal

kvinna – känslor – tankar

Skall religionen vara privat?

10:41
Hur är det, varför är inte religion en privat-fråga? Varför måste det finnas ”Guds-hus”, såsom kyrkor, mosker, tempel, mm? Varför vill människor visa sin religiositet för andra?
Är det så att man vill visa upp sig för andra, genom t.ex kläderna? Med kors? Med mera…? Och det viktigaste frågan, varför vill d religiösa att deras barn skall bli också religiösa? Varför tvinga? Varför låter man inte alla välja själva, vad man vill tro eller inte tro?
Det naturligaste och ärligaste och klokaste är förstås att hålla sin religion privat, inte stoltera utåt med sin religion. Det är ju i ens tankar och goda gärningar, man kan vara religiös. Det behövs alltså inte särskilda kläden, gudshus, eller annat, för att vara religiös. Din religion och din religiositet angår bara dig, enbart bara dig. Låt andra vara. Acceptera andras religion eller icke-religiositet. Frihet för alla.

22 maj, 2011 Posted by | KänslaRELIGION, Känslor | | Lämna en kommentar

Varför är man religiös?

07:57
Varför har vissa människor ett stort behov av att tro på Gud? Varför vill man tillhöra någon religion? Är man rädd för döden? Vill man inte själv ta ansvar? Lämnar man alltså allt ansvar för någon Gud vars existens kan inte bevisas?
– Bara var och en kan svara själv, ifall man vågar vara ärlig. Jag tror att d religiösa fyller tomma platser i sin hjärna med religiösä bilder i tron att detta är bättre än ovetande.

21 maj, 2011 Posted by | KänslaRELIGION, Känslor | | Lämna en kommentar

Förr i tiden och i nutid

00:05
”Förr i tiden – det var då man inte visste det man vet nu”.

Den där frasen stämmer ganska så bra. Tänk t.ex religioner, sjukdomar…Religioner säger att det är si eller så…Idag vet man dock mer än på den gamla tiden. Då bör man faktist ta vara på vetenskapens teser till sitt hjärta och inte blindt lita på gamla böckers ord. Det samma gäller sjukdomar. Förr i världen viste man inte hur bota vissa sjukdomar eller vad det var för sjukdom. Idag vet man mer och dom flesta människor litar faktist att sjukvården kan bota många sjukdomar eller åtminstone lindra. Vad gäller sjukdomar, då litar t.om den religiöse på dagens vetenskap och vetande om sjukdomar. Men för övrigt tycks det vara svårare att lita på allt annat nutiden har kommit på. Jag menar inte det att man skulle sluta tro på Gud, för vetenskapen har inte bevisat att Gud finns inte, men inte har religioner heller bevisat att Gud finns. Jag menar alltså allt annat i livet, som står i heliga böcker, mycket har förändrats. Så varför vill vissa inte följa med tiden? Varför begrava sig i det förflutna?

18 januari, 2011 Posted by | KänslaRELIGION, Känslor | | Lämna en kommentar

Vad är andlighet?

07:10
Är det religiositet? Är det andra djupa tankar, funderingar om livet och allt annat? Jag har träffat många kvinnor som säger sig vara andliga, men inte religiösä. Ändog pratar d om Gud, himmelen, änglar, d ber böner till Gud, mm. D tror andevärlden, d tror på livet efter döden…D verkar religiösä i sitt prat. Men vill inte erkänna sig vara religiösä. Varför? Skäms d? Det är nyandlighet kanske, en religion som är en blandning av religion och new age.
– För mig är andlighet något man tänker, djupa tankar, filosoferande om livet, meditation, att älska alla människor, att vilja bevara Jorden ren och mycket mer…men allt detta utan något övernaturligt troende. Ofta faller jag för new age tänkande, men någonting tar alltid mig tillbaks. Med andra ord, tycks jag för det mesta vilja vara stadigt med fötterna på jorden. Andlig kan man iaf vara.

18 december, 2010 Posted by | KänslaNEWAGE, KänslaRELIGION, Känslor | | Lämna en kommentar

Organiserad kunskap? Vetenskap.

05:56
”Vetenskap är organiserad kunskap.” (Herbert Spencer).

Organiserad, visst är vetenskap organiserad kunskap. Vetenskapen har ju undersökt och försökt hitta svar på frågorna genom vetenskapliga undersökningar.
Religion, vad är det? Oorganiserad tro? Visst. Religion är tro, man tror på gamla skrifter, gamla tidens försök att hitta svar på svåra frågor och samtidigt ha ett vapen att styra människor. Man tror, men vet inte. Man tror på urgamla då tidens männens sätt att ha makten över människorna.
Mycket av vetenskap är teorier, men teorienrna grundar dock på vetenskapliga undersökningar.
Skillnad mellan vetenskap och religion är, vetenskap ändrar sig med tiden när nya undersökningar kommer med nya svar, religioner däremot har stannat i det gamla, utan att kunna hitta något nytt. Och om religioner börjar förnya sig, ändras religionerna och förlorar d religiösä tesernas betydelse.

13 december, 2010 Posted by | KänslaRELIGION, Känslor | | Lämna en kommentar

Gud skapade mannen före kvinnan

04:40
”Gud skapade mannen före kvinnan. Det är som när jag skriver. Först gör jag en kladd.” (Karen Blixen).

Enligt Bibeln, jo. Och så sägs även i sumeriska skrifter. Gudarna experimenterade, gjorde först många ”adam” innan ”adam” godkänndes som en bra skapelse 🙂 Sedan var det lätt att göra Eva, man bara kopierade adam och la dit d kvinnliga attributen. Sumernas Gudar kom från planeten Nibiru, en avselägsen planet i vårt solsystem, Nibiru som det tog över tretusen år ett varv runt solen.
– Bibelns skapelse-berättelse och många andra berättelser i Bibeln sägs härstamma från Sumer, fast i mycket förkortat form, precis så att alla skulle inte förstå vad som menas.

12 december, 2010 Posted by | KänslaRELIGION, Känslor | | Lämna en kommentar